Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITAGAP bioid 1660
Name Nuno Eanes Cêrzeo, trovador
Nun' Eanes Cêrzeo
Nunes Eanes de Cerceo
Nuno Eanes de Cêrcio
Sex M
Milestones Nascimento 1195 ca. (Souto Cabo (2004))
Óbito 1265 ca. (Souto Cabo (2004))
Affiliation trovador
Author of texid 4755 Nuno Eanes Cêrzeo, “Agora me quero eu já espedir [B 135 : T/LP 104,1]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 5603 Nuno Eanes Cêrzeo, “Minha senhor formosa direi-vos uma rem [B 132 : T/LP 104,2]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 5085 Nuno Eanes Cêrzeo, “Quero eu agora já dizer [B 131 : T/LP 104,5]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 4544 Nuno Eanes Cêrzeo, “Senhor e assim hei eu a morrer [B 133 : T/LP 104,6]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 4547 Nuno Eanes Cêrzeo, “Senhor esta coita que hei [B 129 : T/LP 104,7]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 4603 Nuno Eanes Cêrzeo, “Senhor perdido hei por vós já o coração [B 137 : T/LP 104,8]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 4614 Nuno Eanes Cêrzeo, “Senhor que coitado hoje eu no mundo vivo [B 136 : T/LP 104,9]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 4624 Nuno Eanes Cêrzeo, “Senhor todos me entendem já [B 134 : T/LP 104,10]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 4366 Nuno Eanes Cêrzeo, “Todas as gentes me a mim estranhas são [B 130: T/LP 104,11]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 5126 Pero Velho de Taveirós… “Por Deus dona Maria minha senhor bem talhada [B 140 : T 104,3 e 135,1 : LP 104,3]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
texid 5001 Pero Velho de Taveirós… “Quando ora for a minha senhor ver [B 141 : T 104,4 e 135,2 : LP 104,4]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
References (most recent first) González (2019), “Entre a tradición trobadoresca e a innovación estética: as cantigas de Nuno Eanes Cerzeo”, Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico 389-91
González et al. (2018), El arte de trovar de amor. Nuno Eanes Cerzeo y su producción poética
Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q3879464
Souto Cabo (1996), “Achegas documentais sobre Nun' Eanes Cerzeo, trovador galego da primeira metade do século XIII”, Studi Provenzali e Galeghi 89/94
G. (1995-01-08), “Confirmada la ascendencia gallega de un trovador que se creía que era portugués”, La Voz de Galicia 3
Souto Cabo (2004), “Airas Fernandes Carpancho e Nuno Eanes de Cêrcio”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 473-83
Souto Cabo (2000), “Os poetas medievais de Deza no contexto da lírica galego-portuguesa”, Lingua e Literatura da Comarca de Deza. Actas das Primeiras Xornadas 33-43
Vieira (1999), "En cas dona Maior". Os trovadores e a corte senhorial galega no século XIII 129-31
Brea et al. (1996), Lírica profana galego-portuguesa 2:674-75 , n. 104
Lanciani et al. (1993), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa 477-78
Oliveira (1992), “Depois do Espectáculo Trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos sécs. XIII e XIV”, 524-25
Oliveira (1987), “A cultura trovadoresca no ocidente peninsular: trovadores e jograis galegos”, Biblos 17 , n. 6
Tavani (1980-83), La poesia lirica galego-portoghese 2:1:8:42; 60 , n. a104; b104
Heur (1975), Recherches internes sur la lyrique amorureuse des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècles) 590 , n. 102
Vasconcelos (1904), Cancioneiro da Ajuda. Edição crítica e comentada 2:550
Subject Recursos electrónicos - Internet
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q3879464 visto 2021-09-23
Record Status Created 1989-08-13
Updated 2021-09-24