Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 16380
Format livro. colecção de estudos. impresso
Title El texto medieval. De la edición a la interpretación
Associated persons Pilar Lorenzo Gradín (Ed. Lit.)
Simone Marcenaro (Ed. Lit.)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela
Date / Location 2012:
References (most recent first) contém: Pedro (2012), “A importância da Paleografia no trabalho filológico”, El texto medieval. De la edición a la interpretación 33-44
contém: Ferreiro (2012), “Do manuscrito á edición: consideracións sobre a segmentación textual na poesia profana galego-portuguesa”, El texto medieval. De la edición a la interpretación 135-58
contém: Arbor Aldea (2012), “Mais bisílabo? Notas á marxe do Cancioneiro da Ajuda”, El texto medieval. De la edición a la interpretación 159-94
contém: González Martínez (2012), “As tensos de Vasco Gil. Edición e estudo de V 1020 e B 1512”, El texto medieval. De la edición a la interpretación 195-209
contém: Marcenaro (2012), “La rainha franca, Jeanne de Ponthieu e il ‘ciclo delle tre dame'di Pero Garcia Burgalés”, El texto medieval. De la edición a la interpretación 211-24
contém: Pousada Cruz (2012), “A tradición manuscrita das cantigas de Sancho Sanchez, clérigo”, El texto medieval. De la edición a la interpretación 225-47
Note Cf. = Verba, Anuario Galego de Filoloxía, Anexo 68
Subject Literatura Portuguesa - Crítica Literária
Literatura Galega - Crítica Literária
Edições - Editar
Paleografia - Escrita
Poesia - Até 1351 - Religiosa - Cantigas de Santa Maria
Recursos electrónicos - Internet
Internet https://www.academia.edu/2243209/El_texto_medieval._De_la_edicion_a_la_interpretacion_ed._al_cuidado_de_Pilar_Lorenzo_Gradin_y_Simone_Marcenaro_Santiago_de_Compostela_Anejo_68_de_Verba_2012
Record Status Created 2014-03-08
Updated 2014-09-05