Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITAGAP manid 1604
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2434
Copied 1301 - 1350

External description
Writing surface Pergaminho
Leaf Analysis ff.: 3
Collation [3] + 3 + [3]
Page Layout 2 colunas
Size folha 293 × 137 mm
Hand gótica cursiva
Binding pergaminho (moderno)
References (most recent first) Ailenii (2019), “Das particularidades da tradução das versões ibéricas de Merlin e da sua suite”, Revista Galega de Filoloxía 20:14, 16-17
Ailenii (2019), A Tradução Galego-Portuguesa do Romance Arturiano. Os primeiros testemunhos
Mérida Jiménez (2013), “Las difusiones ibéricas de la Materia de Bretaña”, Transmisión y difusión de la literatura caballeresca. Doce estudios de recepción cultural hispánica (siglos XIII-XVII) 30
Ailenii (2012), “Os primeiros testemunhos da tradução galego-portuguesa do romance arturiano”, 19-28
Ailenii (2010), “Testemunhos arturianos galego-portugueses”, Language and Literature: European Landmarks of Identity 6:134-40
Mérida Jiménez (2010), “La Materia de Bretaña en las culturas hispánicas de la Edad Media y del Renacimiento: textos, ediciones y estudios”, Revista de Literatura Medieval 22:296 , n. 2.2.B.1
Biblioteca de Catalunya (2008), Inventari de manuscrits 2:759
Lucía Megías (2005), “Literatura caballeresca catalana: de los testemonios a la interpretación (un ensayo de crítica ecdótica)”, Caplletra 39:237, 239
Ailenii (2013-12-16), “A tradução galego-portuguesa do romance arturiano nos séculos XIII e XIV”, e-Spania 16
Note 1) Fols. lxvij, cxxij, cxxiij do original.

2) Notas do "Inventari" (2008), vol. 2, p. 759:
"[Roman du Graal. Suite du Merlin; traducció galaico-portuguesa]. Fragment. [la meitat s. XIV].

3 f. (num original al marge superior del verso: f. lxvij, cxxij, cxxiij); 295 x 140 mm. Text a 2 cols.; 26 lion. Caplletres veermelles amb lleugera filigrana i antenes a l’inici del paràgraf; rúbriques en vermell. Enq.

Proteció BC en pergamí s. XX.

Procedència: Havia servit de reforç de llom de les relligadures d’un incunable en dos volums conservat a la Biblioteca de Catalunya (Antonino Pierozzi, Chronicon, Basilea: Nicolas Kesler, 1491, vols. I i II, sign.: Inc 42-43 Fol.)

Estat de conservació: Primer full molt mutilat (falta gairebé integarm la meitat esquerra), Segons i tercer full amb forats als indrets corresponents als nervis de la relligadura, i alguns altres foratas d’úsl

Restaurat per la BC a la década dels 70 del s. XX."
Subject Fragmentos - Manuscritos

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITAGAP cnum 2166
Location in volume f. 67r-v
ff. 122r-123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Desconhecido. Livro de Merlim
Language português
Date traduzido/a 1250 ? - 1275 ?
Incipits & explicits in MS texto I: [ 67r] […] terra hũu rrey que chamauã Asen
texto II: [ 122r] […]que se conbatyã, esteue e conheçeus logo nas armas
References (most recent first) Ailenii (2019), A Tradução Galego-Portuguesa do Romance Arturiano. Os primeiros testemunhos
Souto Cabo (2017), Primeiros textos em Português: cantigas trovadorescas, prosa literária e documentação instrumental (seleção) 273-77
Cambraia (2005), Introdução à Crítica Textual 5
Lorenzo Gradín et al. (2001), Livro de Tristan e Livro de Merlin. Estudio, edición, notas e glosario 151-57
Soberanas (1982), “A versión galego-portuguesa da Suite du Merlin”, Grial
Soberanas (1979), “La version galaïco-portugaise de la Suite du Merlin. Transcription du fragment du XIVe siècle de la Bibliothèque de Catalogne, ms. 2434”, Vox Romanica
Record Status Created 1988-12-22
Updated 2021-09-05