Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 15791
Format tese. referência secundária. dactilografado / policopiado
Author Leticia Eirín García
Title A tópica da visión e o amor trobadoresco no cancioneiro de Don Denis: (estudo retórico-literario e edición crítica de 33 cantigas de amor)
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña
Date / Location 2012:
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Recursos electrónicos - Internet
Internet http://ruc.edc.es/dspace/handle/2183/10088
Source of Data for Persons bioid 1093 Dinis (D.) o Lavrador, 6o Rei de Portugal [1279-02-16 - 1325-01-07]
Record Status Created 2013-08-20
Updated 2013-10-04