Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 15537
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. impresso
Author María Dolores Pereia Oliveira
Gabriel Quiroga Barro
Title O contexto arquivístico [do Cancioneiro de Afonso Paez]
Source "En cadea sen prijon". Cancioneiro de Afonso Paez
Source associated persons Henrique Monteagudo (Direcção de)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Cultura
Date / Location 2013: pp.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 5753 MS: Lugo: Iglesias Osorio - Arquivo familiar. Lopo García de Toar, escrivão Ferrol, 1434 ca. Afonso Pérez, “Que de vos servir non he de cesar”, escrito/a 1380 1420.
Source of Data for Libraries libid 857 Lugo: Iglesias Osorio - Arquivo familiar
Record Status Created 2013-05-23
Updated