Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 15252
Format tese. referência secundária. dactilografado / policopiado
Author Francisco Fernández Campo
Title As Cantigas de Pero d'Armea. Edición crítica e estudo
Place / Publisher Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela
Date / Location 2012: pp.
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Poesia - Até 1351 - Satírica
Recursos electrónicos - Internet
Internet http://dspace.usc.es/bitstream/10347/6121/1/rep_259.pdf
Source of Data for Persons bioid 1634 Pero de Armea, trovador
Record Status Created 2013-02-11
Updated