Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 13389
Format livro. referência secundária. impresso
Title Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco
Associated persons Mercedes Brea (Ed. Lit.)
Santiago López Martínez-Morás (Ed. Lit.)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia
Date / Location 2010: pp. 252
References (most recent first) recensão por: Valero Moreno (2015), “Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco”, Estudis Romànics 37:337052
recensão por: González Martínez (2012), “Recensão: Brea et al (2010). Aproximacións…”, Verba 39:343-47
recensão por: Pericoli (2012), “Recensão: Brea et al (2010). Aproximacións…”, Revista de Literatura Medieval 24:311-15
contém: Brea (2010), “O vocabulario como fio de cohesión na tradición trobadoresca”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 9-19
contém: Martínez Martínez (2010), “Lenguaje y derecho: una aproximación al léxico feudal de los trovadores”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 21-35
contém: Ramos (2010), “Vectores de circulação linguística na poesía galego-portuguesa (A 126, B 1510)”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 37-63
contém: Domínguez Carregal (2010), “Un verso de Johan Soarez de Pavia e a adaptación do model poético occitano”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 65-73
contém: Larson (2010), “Da un mare all'altro”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 75-90
contém: Paredes Núñez (2010), “Vocabulario y especificidad genérica: en torno a la cantiga de escarnio y maldecir”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 123-31
contém: Correia (2010), “Palavras escarninhas de Joam Soares Coelho Bon casament'á, pero sen gran milho”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 135-49
contém: Miranda (2010), “Cantar ou cantiga? Sobre a designação genérica da poesia galego-portuguesa”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 161-79
contém: Vieira (2010), “Os olhos e o coração na lírica galego-portuguesa”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 193-208
contém: Ferreira (2010), “Aqui, alá, alhur: reflexões sobre a poética do espaço e coordenadas do poder na cantiga de amigo”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 209-27
contém: Ferreiro (2010), “Sobre o proxecto ‘Glosario Crítico da Lírica Profana Galego-Portuguesa'”, Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco 237-52
Subject Dicionários - Léxicos - Vocabulários
Poesia - Até 1351 - Lírica
Recursos electrónicos - Internet
Lexicografia - Léxico - Vocabulário
Internet http://www.cirp.es/pub/docs/argamed/estudo_vocabulario_trobadoresco.pdf visto 2020-01-22
https://www.academia.edu/7242370/Aproximaci%C3%B3n_ao_estudo_do_vocabulario_trobadoresco?email_work_card=thumbnail visto 2020-01-22
Source of Data for References bibid 15946 González Martínez (2012), “Recensão: Brea et al (2010). Aproximacións…”, Verba
bibid 15940 Pericoli (2012), “Recensão: Brea et al (2010). Aproximacións…”, Revista de Literatura Medieval
bibid 17393 Valero Moreno (2015), “Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco”, Estudis Romànics
Record Status Created 2011-03-06
Updated 2020-01-22