Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 12505
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. impresso
Author Xosé Henrique Monteagudo Romero
Title A acollida do trobadorismo en Galicia. A corte de Afonso IX, a nobreza galega e a conexión galego-portuguesa
Source Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
Source associated persons Xosé Henrique Monteagudo Romero (Direcção de)
Place / Publisher A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Date / Location 2008: pp. 315-39
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Source of Data for References bibid 12614 Monteagudo Romero (2008), Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
Record Status Created 2009-08-07
Updated