Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 12503
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. Impresso
Author Mercedes Brea
Title Edición impresa e edición electrónica, ferramentas complementarias
Source A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza
Source associated persons Manuel Ferreiro (Direcção de)
Place / Publisher A Coruña: Baía Edicións
Date / Location 2008: pp. 67-76
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Edições - Editar
Source of Data for References bibid 12489 Ferreiro et al. (2008), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza
Record Status Created 2009-08-07
Updated