Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 12502
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. Impresso
Author Manuel Ferreiro
Title Edición e historia da lingua: Sobre a representación da nasalidade no trobadorismo profano galego-portugués e as formas ‘irmana' e afins
Source A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza
Source associated persons Manuel Ferreiro (Direcção de)
Place / Publisher A Coruña: Baía Edicións
Date / Location 2008: pp. 77-96
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Edições - Editar
Recursos electrónicos - Internet
Internet http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15996
Source of Data for References bibid 12489 Ferreiro et al. (2008), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza
Record Status Created 2009-08-07
Updated 2016-09-14