Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 12489
Format livro. colecção de estudos. impresso
Title A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza
Associated persons Manuel Ferreiro (Ed. Lit.)
Carlos Paulo Martínez Pereiro (Ed. Lit.)
Laura Tato Fontaíña (Ed. Lit.)
Place / Publisher A Coruña: Baía Edicións
Date / Location 2008: pp. 212
References (most recent first) recensão por: Eirín García (2009), “Recensão: Ferreiro et al. (2008). A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza”, Revista Galega de Filoloxía 10:147-51
contém: Arbor Aldea (2008), “Metro, lírica profana galego-portuguesa e práctica ecdótica: consideracións á luz do Cancioneiro da Ajuda”, A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza 9-38
contém: Arias Freixedo (2008), “Do paradigma como guía á tentación do paradigma”, A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza 39-65
contém: Brea (2008), “Edición impresa e edición electrónica, ferramentas complementarias”, A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza 67-76
contém: Ferreiro (2008), “Edición e historia da lingua: Sobre a representación da nasalidade no trobadorismo profano galego-portugués e as formas ‘irmana' e afins”, A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza 77-96
contém: Fidalgo Francisco (2008), “A edición das Cantigas de Santa Maria: unha reflexión previa”, A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza 97-117
contém: Lorenzo Gradín (2008), “Notas sobre as Cantigas de Escarnio e Maldizer”, A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza 119-39
contém: Monteagudo Romero (2008), “Ortografia alfonsi? Para a análise grafemática dos testemunõs poéticos en galego da segunda metade do século XIII”, A Edición da Poesia Trobadoresca en Galiza 141-60
contém: Souto Cabo (2008), “O texto das cantigas no quadro das práticas escriturais do século XIII”, A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza 161-76
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Source of Data for References bibid 14339 Eirín García (2009), “Recensão: Ferreiro et al. (2008). A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza”, Revista Galega de Filoloxía
Record Status Created 2009-08-05
Updated 2021-12-13