Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 12356
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. impresso
Author Miguel Ángel Pousada Cruz
Title A cantiga de escarnho e maldizer de Nuno Fernandez Torneol. Unha proposta de edición
Source Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á Profesora Giulia Lanciani
Source associated persons Mercedes Brea (Coordenação de)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Secretaría Xeral de Política Lingüística - Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Date / Location 2009: pp. 371-88
Subject Poesia - Até 1351 - Satírica
Sátira
Recursos electrónicos - Internet
Internet http://www.cirp.es/pub/docs/argamed/giulia_lanciani.pdf visto 2018-02-28
http://www.cervantesvirtual.com/portales/martin_codax/obra/pola-melhor-dona-de-quantas-fez-nostro-senhor-homenaxe-a-profesora-giulia-lanciani/ visto 2018-02-28
https://archive.org/details/bub_man_3638663210b70efadf9ce739b2d2cfd1 visto 2018-02-28
Source of Data for Works texid 5665 Nuno Fernandes Torneol, “De longas vias mui longas mentiras [B 1371 : V 979 : T/LP 106,7]”, escrito/a 1241 ? - 1270 ?
Source of Data for References bibid 12343 Brea (2009), Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á Profesora Giulia Lanciani
Record Status Created 2009-06-30
Updated 2018-02-28