Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 12347
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. impresso
Author Xosé Luis Couceiro
Title Algunhas notas bibliográficas para estudantes
Source Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á Profesora Giulia Lanciani
Source associated persons Mercedes Brea (Coordenação de)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Secretaría Xeral de Política Lingüística - Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Date / Location 2009: pp. 131-38
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Recursos electrónicos - Internet
Internet http://www.cirp.es/pub/docs/argamed/giulia_lanciani.pdf visto 2018-02-28
http://www.cervantesvirtual.com/portales/martin_codax/obra/pola-melhor-dona-de-quantas-fez-nostro-senhor-homenaxe-a-profesora-giulia-lanciani/ visto 2018-02-28
https://archive.org/details/bub_man_3638663210b70efadf9ce739b2d2cfd1 visto 2018-02-28
Source of Data for References bibid 12343 Brea (2009), Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á Profesora Giulia Lanciani
Record Status Created 2009-06-29
Updated 2018-02-28