Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 12234
Format livro. referência secundária. Impresso
Title Estudos sobre léxico dos trobadores
Associated persons Antonio Fernández Guiadanes (Ed. Lit.)
Gerardo Pérez Barcala (Ed. Lit.)
Miguel A. Pousada Cruz (Ed. Lit.)
Mercedes Brea (Ed. Lit.)
Series Verba, Anexo, 63
Place / Publisher Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela
Date / Location 2008: pp.
References (most recent first) contém: González Martínez (2007), “O demo na lírica profana galego-portuguesa”, Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 265-79
contém: Fernández Guiadanes et al. (2005), “O (des)ensandecemento trobadoresco”, Verba 101-35
contém: Brea (2005), “Cousir en la lírica gallego-portuguesa”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 149-65
contém: Brea (2005), “Que gran coita d'endurar: anotacións sobre o uso lírico de endurar”, As trebas alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo 167-80
contém: Corral Díaz (2005), “Conorto na tradición da lírica galego-portuguesa”, As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo 231-41
contém: González Martínez (2005), “Reflexións sobre algúns elementos léxicos empregados por Fernan Fernandez Cogominho”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 293-304
contém: Pérez Barcala (2004), “'Ay lume d'estes olhos meus': O lume, a descriptio amantium e o sufrimento amoroso na lírica galego-portuguesa”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 67-100
contém: Brea (2004), “El desamparo amoroso en la lírica gallego-portuguesa”, Iucundi acti labores: estudios en homenaje a Dulce Estefanía Álvarez 137-47
contém: Corral Díaz (2004), “Pero sei que me quer matar…aquel matador: A conceptualización de matar no Cancioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 181-96
contém: Fidalgo Francisco (2004), “E desmesura fazedes / que de min no vos doedes: La reputación de la dama”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 197-214
contém: Gutiérrez García (2004), “A parodia de xéneros a través do léxico do sufrimento nos escarnios de amor galegoportugueses”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 317-32
contém: Fidalgo Francisco (2001), “Lo que nos dice la Cantiga 130”, Literatura y Cristiandad… 281-91
contém: Brea (1999), “Cantar et cantiga idem est”, Homenaxe ó professor Camilo Flores 11-27
contém: Brea (1999), “Coita do mar, coita de amor”, Cinguidos por unha arela común: […] 215-29
contém: Fidalgo Francisco (1998), “'Corpo velido, corpo delgado': a descrición física da 'amiga'”, Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas. Día das Letras Galegas, 1998 55-66
contém: Corral Díaz (1997), “O vocabulario bélico na cantiga de amor”, Actas del VI Congreso Internacional […] 305-16
contém: Ron Fernández (1994), “'Ir-se quer o meu amigo d'aqui'. Dialéctica de una actividad”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 243-63
contém: Brea (1987-89), “Dona e senhor nas cantigas de amor”, Estudios Románicos. [Homenaje al profesor Luis Rubio García] 29-53
Subject Linguística Histórica
Poesia - Até 1351 - Lírica
Source of Data for References bibid 6111 Brea (1987-89), “Dona e senhor nas cantigas de amor”, Estudios Románicos. [Homenaje al profesor Luis Rubio García]
bibid 8946 Fidalgo Francisco (2001), “Lo que nos dice la Cantiga 130”, Literatura y Cristiandad…
Record Status Created 2009-05-12
Updated 2016-09-16