Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 11931
Format tese. edição de texto. dactilografado / policopiado
Author Dulce Fernández Graña
Title Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña
Date / Location 2007: pp. 523
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Poesia - Até 1351 - Satírica
Recursos electrónicos - Internet
Internet https://core.ac.uk/download/pdf/61897810.pdf visto 2018-07-29
Source of Data for Works texid 4900 Desconhecido, “Amigos dês que me parti [A 280 : T/LP 157,4]”
texid 5183 Desconhecido, “Pero eu vejo aqui trobadores [A 279 : T/LP 157,39]”
texid 4738 Desconhecido… “A Deus gradesco minha senhor [A 276 : T/LP 157,1]”
texid 4836 Desconhecido… “A mais formosa de quantas vejo [A 278 : T/LP 157,3]”
texid 5741 Desconhecido… “Dizedes vós senhor que vosso mal [A 273 : T/LP 157,15]”
texid 5691 Desconhecido… “Dês hoje mais me quero eu minha senhor [A 271 : T/LP 157,12]”
texid 5607 Desconhecido… “Minha senhor quantos en o mundo são [A 275 : T/LP 157,31]”
texid 5379 Desconhecido… “Ora posso eu com verdade dizer [A 268 : T/LP 157,37]”
texid 5040 Desconhecido… “Que mal Amor me guisou de viver [A 267 : T/LP 157,46]”
texid 4562 Desconhecido… “Senhor formosa já nunca será [A 270 : T/LP 157,56]”
texid 4573 Desconhecido… “Senhor formosa pois me vejo aqui [A 277 : T/LP 157,58]”
texid 4585 Desconhecido… “Senhor formosa queria saber [A 272: T/LP 157,61]”
texid 4354 Desconhecido… “Tão muito mal me vem de amar [A 274 : T/LP 157,62]”
texid 5481 João Pires de Aboim, Mordomo-mor, “Nostro Senhor que me a mim faz amar [T 75,12 157,34. LP 75,12. A 157]”, escrito/a 1248 ? - 1279 ?
texid 5748 João Pires de Aboim, Mordomo-mor… “Dizem-me as gentes porque não trobei [T 75,7 157,16. LP 75,7. A 183]”, escrito/a 1248 ? - 1279 ?
texid 5222 João Pires de Aboim, Mordomo-mor… “Pois me em tal coita tem amor [A 185 : T 75,17 e 157,42 : LP 157,42]”
texid 5167 João Pires de Aboim, Mordomo-mor… “Por mim sei eu o poder que Amor [T 75,15 157,38. LP 75,15. A 182]”, escrito/a 1248 ? - 1279 ?
texid 5044 João Pires de Aboim, Mordomo-mor… “Que me vós nunca quisestes fazer [T 75,20 157,47. LP 75,20. A 180]”, escrito/a 1248 ? - 1279 ?
texid 5105 João Pires de Aboim, Mordomo-mor… “Que sem meu grado me hoje eu partirei [T 75,21 157,51. LP 75,21. A 181]”, escrito/a 1248 ? - 1279 ?
Record Status Created 2008-12-24
Updated 2020-11-25