Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 11585
Format livro. referência secundária. Impresso
Title Na Nosa Lyngoage Galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media
Associated persons Ana Isabel Boullón Agrelo (Ed. Lit.)
Series Colección Base. Serie Lingüística, 5
Place / Publisher Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega
Date / Location 2007: pp. 673
ISBN/ISSN ISBN-13: 978-84-96530-44-7
References (most recent first) contém: Kabatek (2007), “‘Muyto he boa grosa': O renacemento boloñés, a elaboración das linguas románicas e a emerxencia do galego escrito”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 21-36
contém: Fernández de Viana y Vieites (2007), “A documentación galega no século XIII: aspectos paleográficos e diplomáticos”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 69-91
contém: Pichel Gotérrez et al. (2007), “Parámetros para o estudo da introdución do romance na documentación notarial galega”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 129-57
contém: Martins (2007), “O primeiro século do português escrito”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 161-84
contém: Miranda (2007), “Alfonsinos, sicilianos e o mundo feudal do Occidente Ibérico, em busca da primeira geração de trovadores galego-portugueses”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 185-203
contém: Monteagudo Romero (2007), “A emerxencia do galego-portugués na escrita instrumental. Unha panorámica histórica”, A Nosa Lyngoage Galega: […] 275-3112
contém: Rodríguez Parada (2007), “Textos primitivos da franxa oriental”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 399-428
contém: López Martínez-Morás (2007), “Aparición e florecimento da prosa medieval galega”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 447-72
contém: Rodríguez Guerra et al. (2007), “As grafías no Cancioneiro da Ajuda”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 473-556
contém: López Martínez et al. (2007), “Morfoloxía do Cancioneiro da Ajuda”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 557-77
contém: González Martínez (2007), “A onomástica persoal na lírica medieval galego-portuguesa”, Na Nosa Lyngoage Galega: […] 579-602
Subject Linguística Histórica
Textos mais antigos
Recursos electrónicos - Internet
Internet http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=95 visto 2021-03-04
https://ilg.usc.gal/en/publicacions/libros/na-nosa-lyngoage-galega-emerxencia-do-galego-como-lingua-escrita-na-idade-media visto 2021-03-04
https://www.academia.edu/2563823/Boull%C3%B3n_Agrelo_Ana_Isabel_ed_Na_nosa_lyngoage_galega_A_emerxencia_do_galego_como_lingua_escrita_na_Idade_Media?email_work_card=title visto 2021-03-04
Record Status Created 2008-05-01
Updated 2021-03-04