Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 10966
Format livro. actas de congressos - homenagens. Impresso
Title A Lingua Galega: historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional
Associated persons Rosario Álvarez Blanco (Ed. Lit.)
Francisco Fernández Rei (Ed. Lit.)
Antón Santamarina (Ed. Lit.)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega
Date / Location 2004-05: pp.
Volumes 3
References (most recent first) contém: Tato Plaza (2005), “Sobre o Testamento de Estevo Pérez. Lectura crítica e nova proposta de datación”, A Lingua Galega: historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional 3:765-84
contém: Bello Rivas (2004), “A interferencia negativa na traducción do castelán ó galego”, A Lingua Galega: Historia e Actualidade. Actas do I Congreso Internacional 1:469-87
contém: Lorenzo (2004), “Emergencia e decadencia do galego escrito (séculos XIII-XVI)”, A Lingua Galega: Historia e Actualidade. Actas do I Congreso Internacional 3:27-156
contém: Arias Freixedo (2004), “Diverxencias textuais entre o Cancioneiro da Ajuda e os apógrafos italianos da Biblioteca Nacional de Lisboa e da Vaticana”, A Lingua Galega: historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional 3:717-30
contém: Corral Díaz (2004), “Aproximación á forma poética da cantiga de amor B 468 de Afonso X”, A Lingua Galega: historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional 3:731-42
citado por: Imhoff (2006), Comparative Romance Linguistic Newsletter. Electronic Bibliographies
contém: Dacosta Alonso (2005), “A coordinación na lingua galega medieval, a través das Cantigas de amor e de escarnio, Os Miragres de Santiago, A Crónica troiana e A Corónica de Iria”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:157-76
contém: Díaz Pérez (2005), “A estructura comparativa na Crónica Troiana”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:177-93
contém: Martínez Calvo (2005), “Os sufixos nominais na Crónica Troiana”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:209-18
contém: Martínez Eiras (2005), “Os sufixos verbais na Crónica Troiana”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:219-25
contém: Nolasco de Macêdo (2005), “Locuções prepositivas nas Cantigas de Santa Maria”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:235-39
contém: Rocha (2005), “Alguns galeguismos em textos medievais portugueses”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:241-50
contém: Ron Fernández (2005), “Anotacións sobre a coordinación medieval galego-portuguesa dende a praxe traductura: o caso da Demanda do Santo Graal”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:251-76
contém: Silva Domínguez (2005), “Procedementos de determinación no galego medieval. Estudio dos determinantes na Crónica Troiana”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:277-98
contém: Vilariño Martínez (2005), “Estudio de las divergencias entorno a las traducciones ibéricas del cap. IX del Erec en prose”, A Lingua Galega: historia e actualidade… 3:329-47
Subject Linguística Histórica
Record Status Created 2007-02-22
Updated 2012-02-03