Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 10052
Format livro. actas de congressos - homenagens. Impresso
Title O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso
Associated persons Mercedes Brea (Ed. Lit.)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
Date / Location 2004:
References (most recent first) recensão por: Rubio Tovar (2005), “Carolina Michaëlis y los sabores de la filología”, Revista de Filología Española 85:165-73
contém: Ramos (2004), “O cancioneiro ideal de D. Carolina”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 13-40
contém: Sharrer (2004), “Estado actual de los estudios sobre el 'Cancioneiro da Ajuda'”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 41-54
contém: Tavani (2004), “Carolina Michaëlis e a crítica do texto, cen anos despois da edición de Halle”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 55-65
contém: Alvar (2004), “Carolina Michaëlis y la lírica tradicional”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 67-77
contém: Vieira (2004), “'O processo da ama': passado e presente de uma polêmica trovadoresca”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 79-98
contém: Morán Cabanas (2004), “Carolina Michaëlis de Vasconcelos e o Cancioneiro Geral de Garcia de Resende”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 99-113
contém: Rodríguez (2004), “D. Carolina Michaëlis e o texto de escárnio e de maldizer”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 115-35
contém: Lanciani (2004), “Repetita iuvant?”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 137-43
contém: Arbor Aldea et al. (2004), “Le forme metriche del Canioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 145-75
contém: Billy (2004), “Regroupements métriques dan le Chansonnier d'Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 177-84
contém: Ferreira (2004), “O rasto da música no Canioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 185-210
contém: Paredes Núñez (2004), “Textos alfonsíes en la edición del Cancioneiro da Ajuda de Carolina Michaëlis (Halle, 1904)”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 211-24
contém: Lorenzo Gradín (2004), “Unidade e diversidade poéticas. As cantigas de refrán do Cancioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 225-42
contém: Carmona Fernández (2004), “Tristán y la narrativa trágica en las cantigas de amor”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 243-60
contém: Corral Díaz (2004), “Pero sei que me quer matar…aquel matador: A conceptualización de matar no Cancioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 261-76
contém: Gouiran (2004), “Fortunes de mer: Le péril de la mer chez les troubadours galiciens-portugais et occitans”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 277-91
contém: Ferreira et al. (2004), “Meendinho ou as ondas em água paradas”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 293-312
contém: Fidalgo Francisco (2004), “E desmesura fazedes / que de min no vos doedes: La reputación de la dama”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 313-30
contém: Castellucci (2004), “Temas e motivos no Cancioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 331-50
contém: Vallín (2004), “¿Temas y motivos en el Cancioneiro da Ajuda?”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 351-56
contém: Lopes (2004), “O Cancioneiro da Ajuda e a questão dos géneros”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 357-71
contém: Arias Freixedo (2004), “Ambigüidade e equívoco nas cantigas de amor”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 373-401
contém: Martínez Pereiro (2004), “Falad'amigo… Falade migo. Para a descrición e discreción dos usos paronomásticos no trobadorismo profano galego-portugués”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 403-25
contém: Couceiro Pérez (2004), “As cantigas a través das escolmas galegas (1886-1975)”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 427-42
contém: Miranda (2004), “O autor anónimo de A 36/A 39”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 443-58
contém: Víñez Sánchez (2004), “Notas biográficas de Doña Carolina Michaëlis y notas sobre el estado de la cuestión”, O 'Cancionerio da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 459-72
contém: Souto Cabo (2004), “Airas Fernandes Carpancho e Nuno Eanes de Cêrcio”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 473-83
contém: Pena (2004), “A singularidade do Cancioneiro da Ajuda e o 'desvío' galego”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 485-96
contém: Arbor Aldea (2004), “Editar Ajuda: Principios teóricos para unha nova experiencia ecdótica”, O 'Cancionerio da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 497-511
contém: Fernández Campos (2004), “Reflexións para unha lectura de Oý eu sempre, mia sennor, dizer, de Pai Gomez Chariño (A 248, B 816, V 400)”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 513-23
contém: Zapico Barbeito (2004), “As dúas cantigas do Cancionerio de Ajuda atribuídas a Pero Gomez Barroso”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 525-41
contém: González Martínez (2004), “Algúns problemas de atribución no Cancioneiro da Ajuda: o caso das cantigas A68 e A69”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 543-54
contém: Parrado Freire (2004), “Algúns problemas de atribución no Cancioneiro de Ajuda: o caso das cantigas A 184 e A 291”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 555-64
contém: Oliveira Brandão (2004), “A questão das lacunas no Cancioneiro da Ajuda: A outra face da produção amorosa dos poetas de A”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 565-76
contém: Gutiérrez García (2004), “A parodia de xéneros a través do léxico do sufrimento nos escarnios de amor galegoportugueses”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 577-93
contém: Pérez Barcala (2004), “'Ay lume d'estes olhos meus': O lume, a descriptio amantium e o sufrimento amoroso na lírica galego-portuguesa”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 595-626
contém: Rodríguez González (2004), “A antítese no Cancioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 627-39
contém: Ron (2004), “O silencio e as marxes do Cancioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 641-66
contém: Ventura Ruiz (2004), “As cantigas intrusas do Cancioneiro da Ajuda”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 667-73
contém: Ripoll Anta (2004), “Unha análise de determinadas cantigas do Cancioneiro de Ajuda desde a perspectiva da métrica rítmica”, O 'Cancioneiro da Ajuda' cen anos despois. Actas do Congreso 675-93
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Poesia - Após 1350 - Colecções - Cancioneiro Geral
Poesia - Até 1351 - Colecções - Tradição Manuscrita
Poesia - Até 1351 - Satírica
Source of Data for Works texid 1071 Colectivo, Cancioneiro da Ajuda, compilado/a 1301 - 1325
Source of Data for References bibid 10644 Rubio Tovar (2005), “Carolina Michaëlis y los sabores de la filología”, Revista de Filología Española
Record Status Created 2005-02-26
Updated 2006-09-05