Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 7420
Name Antoni Carles (Fr.), OdeM: Mercedario? (47-04-13)
Sex hombre
Affiliation OdeM: Mercedario ? 47-04-13
Owner of copid 8430 Ed.: Barcelona: Catalunya (Bonsoms-Chacón), Bon. 9-V-5 (1526-09-25). Juan Díaz, [Lisuarte de Grecia], escrito 1526-09-25 .
Note Bibl. de Catalunya: Exlibris ms al final: “… de Fra. Antoni Carles frare de la Verge Maria de la Mercè … 13 abril 1547”
Record Status Created 2016-12-14