Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 6524
Name Juan de Briceño
Juan de Vrizeño (Llibres del Tirant)
Sex hombre
Owner of copid 3193 Ed.: Barcelona: Els Llibres del Tirant, Cat. 19 n. 27 (1518-04-26). Quintus Curtius Rufus, Historia de Alejandro Magno (tr. Desconocido), traducido 1438-04-21 a quo - 1466-06-29 ad quem .
References (most recent first) Els Llibres del Tirant (2009), Libros y manuscritos antiguos Catálogo 19 , n. 27
Note Els Llibres del Tirant: En el ejemplar de Quinto Curcio: “Juan de Vrizeño adonde
se vende la cevada vive”
Record Status Created 2013-01-07
Updated 2016-05-03