Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 5499
Name Alfonso, obispo de Salamanca [1446-08-19 - 1447-11-15 ad. quo]
Sex hombre
Title obispo de Salamanca 1446-08-19 - 1447-11-15 ad. quo (DHEE 2143)
References (most recent first) Vida tratada en Aldea Vaquero et al. (1972-75), Diccionario de historia eclesiƔstica de EspaƱa [DHEE] IV:2143
Record Status Created 2003-04-03
Updated 2012-01-12