Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 5191
Name Hug de Urriés, obispo de Huesca [1420-11-06 - 1443-02-21]
Hugo de Urríes (trad.) (DHEE 1110)
Sex hombre
Title obispo de Huesca 1420-11-06 - 1443-02-21 (DHEE 1110)
Milestones muerte 1443-02-21 (DHEE 1110)
Associated Persons tío de: Hugo de Urríes (mosén), poeta (1400 ca. - 1482 a quo) (DB~e)
References (most recent first) Vida tratada en WikiMedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q108445835
Vida tratada en Wikipedia (español) (2001-)
Vida tratada en Aldea Vaquero et al. (1972-75), Diccionario de historia eclesiástica de España [DHEE] II:1110
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q108445835 Wikidata visto 2023-10-08
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obispos_de_Huesca Wikipedia visto 2023-10-08
Record Status Created 2001-09-28
Updated 2023-10-08