Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 4309
Name Bernardo de Jaca, escribano Avignon (1393-03-05 - 1393-10-24)
Sex hombre
Associated Persons escribano de: Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas [1377] (1393-03-05 - 1393-10-24) (BNE MSS/10131)
Affiliation escribano Avignon 1393-03-05 - 1393-10-24 (BNE MSS/10131)
Printer or scribe of manid 1784 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10131. Avignon: Bernardo de Jaca, para Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, 1393-03-05 - 1396 a quo. Johannes Zonaras, Crónica de los emperadores (tr. Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas), traducido 1377 - 1393-03-05 ad quem.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1776 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/2211. Avignon: Avignon: Escritorio de Juan Fernández de Heredia, para Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, 1376 a quo - 1396 ad quem. Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, Crónica de los conqueridores, escrito 1377 - 1385.
manid 3352 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10134 (2). Avignon: Avignon: Escritorio de Juan Fernández de Heredia, para Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, 1376 a quo - 1396 ad quem. Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, Crónica de los conqueridores, escrito 1377 - 1385.
References (most recent first) Geijerstam (1989), “Juan Fernández de Heredia, transmissor de catalanismes lèxics a l'aragonès-castellà?”, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 7. Història de la llengua 506
Record Status Created 1995-02-05
Updated 2023-05-23