Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 4235
Name Guillem de Pedraza, rey de armas de Aragó [1479-02-25]
Sicilia (seud.) (Riquer 143)
Aragón, rey de armas (seud.) (Riquer 143)
Sex hombre
Title rey de armas de Aragó 1479-02-25 (Riquer 143)
rey de armas de Sicilia 1479-02-25 (Riquer 143)
Associated Persons rey de armas de: Fernando V el Católico, rei d'Aragó [1479-01-19 - 1516-01-23] (1479-02-25) (Riquer 143)
Affiliation heraldo
rey de armas
References (most recent first) Riquer (1982), “Un llibre fantasma de mossèn Diego de Valera i un tractat d'heràldica d'Aragó, rei d'armes de Ferran el Catòlic”, Miscel·lània Pere Bohigas 143
Record Status Created 1994-10-31
Updated 2019-03-31