Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 3910
Name Alfonso de Silva, embajador a Roma [1491]
Sex hombre
Title embajador a Roma 1491 (Andrés)
Associated Persons hijo de: Alfonso de Silva, 2. conde de Cifuentes [1464 - 1469-09-18] (Andrés)
References (most recent first) GarcÍa et al. (1988), Carro de dos vidas 14
Record Status Created 1994-08-12
Updated 2023-02-02