Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BETA texid 3805
Authors Francesc Eiximenis, patriarca de Jerusalén ? (Faulhaber)
Titles Vida de Jesucrist (Faulhaber)
Historia de la Anunciación de la virgen santa María, madre del Salvador (BNM 12688)
Fiesta de la Anunciación de la virgen madre del Salvador (BNM 12688)
Incipit & Explicits texto: La fiesta de la Anunciación es celebrada porque en tal día … oídas estas cosas, desapareció el diablo y fuese
Date / Place Traducido 1455 ca. ad quem (BNM 12688)
Escrito 1397 a quo - 1398 (BITECA)
Language castellano
catalán (orig.)
Text Type: Prosa narrativa
Associated Persons Traductor: Gonzalo de Ocaña (Fr.), OSH (1434 ad quem - 1447-01-30 ad quem) ?(Calveras)
Associated Texts ¿Parte de? texid 1998 Gonzalo de Ocaña, La vida y pasión de Nuestro Señor Jesucristo, escrito 1400 - 1500
Parte de texid 1177 Jacobus de Voragine, arzobispo de Genova, Flor de los santos (compilación A) (tr. Gonzalo de Ocaña), traducido 1400 ca. ad quem (Calveras)
Associated MSS/editions Texto-tipo en manid 2565 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/12688 V.1. 1455 ad quem. Jacobus de Voragine, arzobispo de Genova, Flor de los santos (compilación A) (tr. Gonzalo de Ocaña), traducido 1400 ca. ad quem., 321ra-326vb
References (most recent first) Catalogado en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 7. Història de la llengua 704
Soriano et al. (1986-), Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears (BITECA) , n. 1520 (texid)
Calveras (1944), “Una traducción castellana del ‘Vita Christi' de Eximenis”, Analecta Sacra Tarraconensia
Subject Mariología
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7041
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/12688 V.1 (BETA manid 2565)
Copied 1455 ad quem (Aragüés 2008)
Location in witness ff. 321ra-326vb
Title(s) Francesc Eiximenis, patriarca de Jerusalén, Historia de la Anunciación de la virgen santa María, madre del Salvador (tr. Gonzalo de Ocaña), traducido 1455 ca. ad quem
Istoria de la anunçiaçion dela uirgen santa maria madre del saluador, 321ra (Faulhaber)
Fiesta de la anunçiaçion dela Virgen madre del Saluador, 326vb (Faulhaber)
Incipit & Explicits rúbrica: [ 321ra] Aqui comjença la istoria de la anunçiaçion dela uirgen santa maria madre del saluador
texto: [ 321ra] La fiesta dela anunçiaçion es çelebrada por que en tal dia … [ 326vb] … oydas estas cosas desaparesçio el diablo & fuese
rúbrica: [ 326vb] Aquj se acaba la fiesta de la anunçiaçion dela virgen madre del Saluador … para sienpre vn dios amen
Record Status Created 1991-11-15
Updated 2016-04-21