Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BETA bibid 3395
Format artículo de revista. referencia. impreso
Author Josep Perarnau Espelt
Title Troballa de tractats espirituals perduts d'Arnau de Vilanova
Source Revista Catalana de Teologia
Date / Location 1 1976: páginas 489-512
References (most recent first) citado por: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 7. Història de la llengua 701
Source of Data for Works texid 3096 Arnau de Vilanova, Alphabetum catholicorum (tr. Diego de Valencia, maestro), traducido 1420 ca. ad quem
texid 3095 Arnau de Vilanova, De eleemosina et sacrificio (tr. Diego de Valencia, maestro), traducido 1420 ca. ad quem
Record Status Created 1994-10-31
Updated 1994-11-07