Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BETA texid 2153
Authors Ramon Llull
Titles Llibre del gentil i dels tres savis (BITECA)
Libro del gentil y de los tres sabios
Date / Place Traducido 1378-03-29
Escrito 1273 ? - 1275 ? (BITECA)
Escrito 1274 ? - 1276 ? (BITECA)
Language castellano
catalán (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Gonzalo Sánchez de Uceda, traductor (1378-03-29 fl.)
Associated MSS/editions Texto-tipo en manid 2653 MS: London: British Library (BL), Add. 14040. 1378-03-29 a quo. Ramon Llull, Libro del gentil y de los tres sabios (tr. Gonzalo Sánchez de Uceda), traducido 1378-03-29., 1r-85v
References (most recent first) Catalogado en: Viña Liste et al. (1991), Cronología de la literatura española. I. Edad Media 65 , n. 159
Catalogado en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 7. Història de la llengua 708
Soriano et al. (1986-), Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears (BITECA) , n. 1700 (texid)
Editado en: Llull et al. (1965), “A Critical Edition of the “Libro del gentil e de los tres sabios” (Castilian Text)”,
Subject Apologética
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2775
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 14040 (BETA manid 2653)
Copied 1378-03-29 a quo (ff. 1r-85v (Taylor))
Sevilla ? (nota f. 1r): Andrés Fernández para Alfonso Fernández de Ferrera, 1406-06-28 (ff. 86r-112v (Taylor))
1511 ad quem (ff. 113r-114r (Taylor)
Location in witness ff. 1r-85v
Title(s) Ramon Llull, Libro del gentil y de los tres sabios (tr. Gonzalo Sánchez de Uceda), traducido 1378-03-29
Record Status Created 1985-07-10
Updated 2023-01-25