Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BETA manid 1912
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1967
Title of volume OBRAS IOHAN DE MENA ( tejuelo)
MS BC3 (Dutton)
Copied 1480 ca.

External description
Writing surface papel
Leaf Analysis ff.: 3 + 101 + 2 (Faulhaber)
Collation 1-712 810 98(-8?) (Faulhaber)
Page Layout 1 cols. (1r-97r, 99v-101v) (Faulhaber)
2 cols. (97v-98v) (Faulhaber)
Size hoja: 275 × 212 mm
encuad.: 275 × 216 mm (Faulhaber)
Hand itálica aragonesa (Faulhaber)
itálica cursiva aragonesa (97vb-98vb) (Faulhaber)
Watermark carro de 2 ruedas (68 mm. × 37 mm.) (f. 1) (BITECA.NET 067023)
Pictorial elements inicial: iluminada (1r)
Condition polilla (Faulhaber)
Binding marroquí rojo, hierros dorados, s. XVII (Faulhaber)
Previous owners (oldest first) Pedro Antonio de Aragón, noble (1611 - 1690) Est. 1.A.9 (coat of arms: supra-libros) (Bohigas)
Other Associated Texts cnum 3101 MS: Juan de Mena X, bachiller Madrid, Laberinto de fortuna, escrito 1444-02-22. Sevilla: Colombina (Capitular), 57-5-38 (2), 1476 ca. - 1500 ca.
References (most recent first) Casas Rigall (2016), Juan de Mena y el "Laberinto" comentado: tempranas glosas manuscitas (c. 1444-1479)
Compárese con: Avenoza Vera et al. (2011-), BITECA.NET , n. filigrana 067023
Catalogado en: Dutton (1990-91), El cancionero del siglo XV. c. 1360-1520 I:15 , n. BC3
Visto por: Faulhaber (1989), Inspección personal
Catalogado en: Dutton (1982), Catálogo/índice de la poesía cancioneril del siglo XV , n. BC3
Descrito en: Kerkhof (1979), “El Ms. 80 de la Biblioteca Pública de Toledo y el Ms. 1.067 de la Biblioteca de Catalunya, de Barcelona, dos códices poco conocidos”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 43-57
Bohigas (1966), “Més llibres de Pedro Antonio de Aragón”, Miscellanea Populetana. 485-86
Visto por: Kerkhof (1980 ad quem), Inspección personal
Catalogado en: Biblioteca de Catalunya (2013 ad quem), Catàlec Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya [CCPBC] , n. ms. 1967
Note La vacilación de las vocales átonas e/a indica un escribano catalán.

Descr. CCPBC:

Títol Cançoner castellà dit de Pere Antoni d'Aragó [Manuscrit]
Publicació/producció [Entre 1460 i 1500]
Descripció [2], 104 f. ; 28 cm
Nota Localització: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 1967
Anotacions marginals de mà del segle XV en lletra humanística
F. [1-2], 52v i 104 en blanc
Caixa de 18 × 19 cm, disposició de tres estrofes per p., reclams verticals a la fi dels quaderns i postil·les (explicacions dels mots subratllats)
Alguns mots subratllats, inicials de paràgraf en majúscula i rúbriques en vermell, i algunes inicials en blau. Al f. 2, caplletra il·luminada i ornada amb bianchi girari
Conté: [Laberinto de fortuna], inc.: “Ací comiensan las trecientas de Johan de Mena e la suprascipción al señor rey de Casteilla, Al muy prepotente Don Johan el segundo’’ / Juan de Mena (f. 2-52) ; Inc.: “Ací comiença la comedia de Ponça la qual fizo Yniego López de Mendoça’’ / Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (f. 53-73) ; [Infierno de los enamorados], inc.: “Aci comiensa una obra de Johan de Mena la qual se llama el porgatorio’’ / Iñigo López de Mendoza (f. 73-84v) ; Inc.: “Ací comiensa otra del mesmo Johan de Mena l’adreça al rey, O tu rey qu’estas leyendo’’ / Juan de Mena (f. 84v-87) ; Inc.: “Aci comiensa una obra que faze el Marqués de Sentillana la qual se llama doctrinal de privados, Vi tezoros ajuntados’’ (f. 87-95) ; [Dezir o Tractado de la Muerte], inc.: “Comiença un rasonamiento que Johan de Mena faze con la muerte, Muerte que a todos conbidas’’ / Juan de Mena (f. 95-98) ; [Vita Christi], inc.: “Aclara sol divinal’’ / Fra Iñigo de Mendoza (f. 98v-99v) ; El comendador Estela, inc.: “Visibles daños d’amor’’ i El comendador stela al sor. Don Fernando primogénito de Aragon, inc.: “A los que del ciglo iamás se partieron’’ / Miguel Estela, comanador
Al f. 1v, inclou taula de contingut
Citació/Referències M. Kerkhof, “El Ms. 80 de la Biblioteca Pública de Toledo y el Ms. 1967 de la Biblioteca de Cataluña, de Barcelona, dos códices poco conocidos’’, RABM, LXXXII (1979), 43-58
cf. B. Dutton, Catàlogo-Indice de la Poesia Cancioneril del Siglo XV, 2 vols., Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1982, BC3
G. Avenoza, Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats en biblioteques barcelonines, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1991 (Tesis Doctorals Microfitxades; 868) p. 419-427
BETA Manid 1912
Formats físics Disponible en còpia digital i microfilm
Font d'adquisició Baldiri Carreras, de la Virreina; al f. de guarda, signatura: "Est. 1.A.9", i una altra de cancel•lada: "Est. L.D.Nuº 13"
Localització Al ms. B 2280 de la Hispanic Society of America, a Nova York, inclou molts dels poemes d'aquest cançoner
Enqüadernació Enq. de pell vermella estampada amb sanefes vermelles i amb l'escut de Don Pedro Antonio de Aragón al pla ant. i post., típica dels llibres de la seva biblioteca; paper de guarda pintat i pentinat; talls originalment daurats i resta de llengüetes-índex en seda verda als marges
Publicacions P. Bohigas, “Més llibres de la biblioteca de Don Pedro Antonio de Aragón’’, dins Miscellanea Populetana, Poblet: Abadia de Poblet, 1966, p. 483-486
P.-M. Cátedra, Poemas castellanos de cancioneros bilingües y otros manuscritos barceloneses, Exeter: University of Exeter, 1983, p. XIV, 64-69 i 95-96
Isabelle Goffin, Le “Cancionero de Don Pedro Antonio de Aragón’’ Ms 1967 de la Biblioteca de Catalunya, Mémoire …du diplôme de maîtrise en langues et litt. hispaniques, Université de Liège, 1995, 89 p.
J.M. Viña Liste, comp., et al. Cronología de la literatura española. I. Edad Media. Madrid: Cátedra, 1991, p. 72, num. 183, p. 86 num. 247, p. 95 num. 285
Edicions: B. Dutton, El Cancionero del siglo XV: c. 1360-1520, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1990-1991; versió electrònica a: http://cancionerovirtual.liv.ac.uk/
Títol a la coberta Don Pedro de Aragon
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067023.html BITECA.NET visto 2014-01-10

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BETA cnum 2802
Location in volume ff. 1r-101v (Dutton)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2171
Colectivo. Cancionero de don Pedro Antonio de Aragón (BC3)
Language castellano
Date Compilado 1480 ca.
Specific witness ID no. 2 BETA cnum 1445
Location in volume ff. 1r-51r (Faulhaber)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1647
Juan de Mena X, bachiller Madrid. Laberinto de fortuna
Language castellano
Date Escrito 1444-02-22
Title(s) in witness Las trecientas, 1r (Faulhaber)
Incipits & explicits in MS rúbrica: [ 1r] Aci comiensan las trecientas de Johan de Mena. E la Suprascripcion al Señor Rey de Castilla
texto: [ 1r] Al muy prepotente Don Johan. el Segundo | aquel que con Jupiter tuuo tal zelo … [ 51r] … si pueden fauores prestarte saber | fauor es al mundo de mi magestad
rúbrica: [ 51r] Aqui son finidas las trecientas de Iohan de Mena
References (most recent first) Catalogado en: Weiss (2013), “Vernacular Commentaries and Glosses in Late Medieval Castile, I: A checklist of Castilian Authors”, Text, Manuscript, and Print in Medieval and Modern Iberia: Studies in Honour of David Hook 221 , n. A20
Weiss (1993), “Political Commentary: Hernán Núñez's ‘Glosa a Las trescientas'”, Letters and Society in Fifteenth-Century Spain. Studies Presented to P. E. Russell on his Eightieth Birthday
Weiss (1990), The Poet's Art. Literary Theory in Castile ca. 1400-60. 122-23
Catalogado en: Dutton (1982), Catálogo/índice de la poesía cancioneril del siglo XV I:2 , n. BC3-1
Note MS BC3 (Dutton).

Weiss 2013: Glosas en tercera persona; además “BC3 has additional marginal annotation, with quotations or citations from classical, patristic, and humanist authorities.”
Specific witness ID no. 3 BETA cnum 1304
Location in volume ff. 52r-72r (Faulhaber)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1589
Íñigo López de Mendoza, 1. marqués de Santillana. Comedieta de Ponza
Language castellano
Date Escrito 1436
Title(s) in witness La Comedia De ponça, 52r (Faulhaber)
Incipits & explicits in MS rúbrica: [ 52r] Assi comiença La Comedia De ponça … [ 52r] … lopez de Mandoça. Marques de sentillana
texto: [ 52r] O vos dubitantes crehed las ystorias | y los jnfortunios delos humanales … [ 72r] … visto tal caso y tan desestrado | despues conuertido en tanta alegria
rúbrica: [ 72r] Aqui es finida. La comedia de ponça
Associated Persons Autor (var.): Yñiego lopez de Mandoça, marques de sentillana
Specific witness ID no. 4 BETA cnum 5778
Location in volume ff. 72r-83v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3249
Íñigo López de Mendoza, 1. marqués de Santillana. Infierno de los enamorados
Language castellano
Date Escrito 1430 a quo
Title(s) in witness El porgatorio
Incipits & explicits in MS rúbrica: [ 72ra] Aci comiensa vna obra De Johan de Mena la qual llama el porgatorio. Johan de Mena
texto: [ 72r] La fortuna que no cessa | siguiendo el curso fadado … [ 83v] … nin [?] se tal que non se parte | sino es lloco prouado
Associated Persons Autoría atribuida a: Juan de Mena X (Mrs.) the best? (1428-05-21 ad quem), bachiller Madrid
Specific witness ID no. 5 BETA cnum 1314
Location in volume ff. 86r-94r (Faulhaber)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1591
Íñigo López de Mendoza, 1. marqués de Santillana. Doctrinal de privados
Language castellano
Date Escrito 1453-06-02 a quo
Title(s) in witness Doctrinal de priuados, 86r (Faulhaber)
Incipits & explicits in MS rúbrica: [ 86r] Aci comiensa vna obra que faze el Marques de sentillana. La qual se llama Doctrinal de priuados. Marques De Sentillana
texto: [ 86r] Vi tezoros ajuntados | por gran danyo de su dueño … [ 94r] … pues rogad a dios por mi | gentes de todos estados
rúbrica: [ 94r] Aqui es finida la obre [!] del merques [!] de Sentillana [!]
Associated Persons Autor (var.): Marques de Sentillana
Note Por error Dutton indica que termina f. 94v
Specific witness ID no. 6 BETA cnum 5779
Location in volume ff. 94r-97r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3250
Juan de Mena X, bachiller Madrid. Razonamiento con la muerte
Language castellano
Date Escrito 1456 ad quem
Title(s) in witness Rasonamiento que Johan De Mena faze con La muerte. Johan de Mena
Incipits & explicits in MS rúbrica: [ 94r] E Comiença vn Rasonamiento que Johan De Mena faze con La muerte. Johan de Mena
texto: [ 94v] Muerte que a todos conbidas | dime que son tus menjares … [ 97r] … pues la muerte non oluida | a ninguno mal peccado
Associated Persons Autor (var.): Mena, Johan de
Specific witness ID no. 7 BETA cnum 2803
Location in volume ff. 97va-98vb (Faulhaber)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1280
Íñigo de Mendoza. Coplas de Vita Christi (cc. 1-21) (Dutton)
Language castellano
Date Escrito 1467 - 1482
Incipits & explicits in MS texto: [ 97va] Aclara sol diuinal | la cerr[a]da niebla escura … [ 98vb] … con el mas lleixos quermano [?] | nj con el nunqua apartarse
Condition incompl.
Note Letra posterior a la principal del MS
Record Status Created 1985-07-10
Updated 2023-04-11