Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 1716
Name Joan I, rei d'Aragó [1387-01-05 - 1395-05-19]
Juan I (trad.)
Sex hombre
Title rei d'Aragó 1387-01-05 - 1395-05-19 (Cappelli)
re di Regno di Sardegna 1387-01-05 - 1395-05-19 (Cappelli)
Milestones nac. Perpignan 1350-12-27 (Wikipedia)
muerte 1396-05-19 (Wikipedia)
Associated Persons hijo de: Pere IV el Ceremoniós, rei d'Aragó [1336-01-07 - 1387-01-05] (1350 - 1387-01-05) (Cappelli)
hermano de: Martí I l'Humà, rei d'Aragó [1396-05-19 - 1410-05-31] (1395-05-19) (Cappelli)
*consejero: Francisco de Aranda, OCart (1346 - 1438) (DHEE 77)
carcelero de: Francisco de Aranda, OCart (1346 - 1438) (1389) (DHEE 77)
*oficial: Antoni Canals, inquisidor de Valencia [1402] (1391) (Alvar 2001)
Author of texid 2565 Colectivo… Actas de las cortes de Aragón, escrito 1357 - 1423
Other associations with witnesses cnum 7009 MS: Colectivo, [Fueros del reino de Aragón], promulgado 1282-10-03 - 1495. Zaragoza: Universidad, 7, 1401? - 1500?
References (most recent first) Vida tratada en Real Academia de la Historia (2018-), Diccionario Biográfico electrónico [DB~e] , n. 10835/juan-i-de-aragon
Vida tratada en WikiMedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q358374
Vida tratada en Wikipedia (inglés) (2001-)
Vida tratada en Cappelli (1983), Cronologia, cronografia e calendario perpetuo dal principio dell'èra cristiana ai nostri giorni 548
Aldea Vaquero et al. (1972-75), Diccionario de historia eclesiástica de España [DHEE] I:77
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q358374 Wikidata visto 2022-09-07
https://dbe.rah.es/biografias/10835/juan-i-de-aragon RAH DB~e visto 2022-09-07
https://en.wikipedia.org/wiki/John_I_of_Aragon Wikipedia visto 2022-09-07
Record Status Created 1987-12-28
Updated 2023-05-21