Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 1587
Name Matfre de Ermengaud (muerte 1322)
Matfré Ermengaud (Riera)
Sex hombre
Milestones muerte 1322 (Roditi 1912)
Author of texid 2285 Matfre de Ermengaud, Breviario de amor (tr. Desconocido), traducido 1385-06-07 a quo - 1400 ca. ad quem
References (most recent first) Roditi (1947-48), “The Chicago MS of the Castilian Breviario de amor”, Modern Philology 16
Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 7. Història de la llengua 706
Record Status Created 1987-12-28
Updated 2016-05-04