Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BETA texid 1505
Authors Marco Polo
Titles Il milione
Libro de Marco Polo
Date / Place Traducido 1396 ca. ad quem (Esc. Z.I.2)
Traducción intermediaria 1290 ? - 1320 ? (BITECA)
Language aragonés
francés (orig.)
catalán (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas [1377]
Associated MSS/editions Texto-tipo en manid 1783 MS: San Lorenzo de El Escorial: Escorial: Monasterio, Z.I.2. Avignon: Fernando de Medina, para Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, 1376 a quo - 1396 ad quem. Het'um Korikos'ci, Flor de las historias de Oriente (tr. Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas), traducido 1377 - 1396.
References (most recent first) Catalogado en: Viña Liste et al. (1991), Cronología de la literatura española. I. Edad Media 54 , n. 109
Geijerstam (1989), “Juan Fernández de Heredia, transmissor de catalanismes lèxics a l'aragonès-castellà?”, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 7. Història de la llengua 502-4
Catalogado en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 7. Història de la llengua 706
Catalogado en: Soriano et al. (1986-), Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears (BITECA) , n. 1840 (texid)
Editado en: Fernández de Heredia et al. (1980), Juan Fernández de Heredia's Aragonese Version of the “Libro de Marco Polo”
Editado en: Stuebe (1902), El libro de Marco Polo aus dem Vermächtnis des Dr. Herman Knust, nach der Madrider Handschrift herausgegeben
Note Texto tipo en Esc. Z.I.2
Subject Viajes
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1099
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (RBME), Z.I.2 (BETA manid 1783)
Copied Avignon: Fernando de Medina (1ra-250vb (Geijerstam)) para Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, 1376 a quo - 1396 ad quem
Avignon: 1401 ! - 1500 ! (Zarco)
Location in witness ff. 58ra-104va
Title(s) Marco Polo, Libro de Marco Polo (tr. Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas), traducido 1396 ca. ad quem
Incipit & Explicits texto: [ 58ra] Primerament quando hombre caualga xxx. jornadas del grant desierto … [ 104va] … et castiellos assaz et han mchos buenos açores et otra cosa non se que pueda dir por que fago fin en aquesti present libro
rúbrica: [ 104va] finito libro
Language of Copy castellanizado
References Edición electrónica en: Gago Jover et al. (2013), Navarro-Aragonese Texts
Edición electrónica en: Nitti et al. (1993), ADMYTE0 machine-readable text CNUM 1099: Marco Polo. Esc. Z.I.2
Catalogado en: Simón Díaz (1963), Bibliografía de la literatura hispánica. III.1 253 , n. 2369
Edición electrónica en: Nitti et al. (1990-03-06 ad quem), machine-readable text CNUM 1099: Marco Polo. Esc. Z.I.2
Note MS Es (Romero Cambrón)
Subject Internet - Textos electrónicos
Record Status Created 1985-07-10
Updated 2023-06-11