Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BETA bioid 1283
Name Bernat de Granollacs, maestro en artes de Barcelona [1485 ad quem]
Bernardo de Granollachs (trad.)
Sex hombre
Title maestro en artes de Barcelona 1485 ad quem (Riera)
Milestones nac. 1421 (Wikidata)
muerte 1478 (Wikidata)
Affiliation astrólogo
médico
Institutional Affiliation Estudiante de la Université de Montpellier (Wikidata)
Author of texid 2519 Bernat de Granollacs, maestro en artes de Barcelona, Lunario (tr. Desconocido), traducido 1488 ad quem?
texid 1655 Colectivo… Cancionero de fray Íñigo de Mendoza (EM6), compilado 1485 ca.
References (most recent first) Vida tratada en WikiMedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q11909192
Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 7. Història de la llengua 702
Note Faulhaber: también maestro en medicina
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q11909192 Wikidata visto 2021-08-30
Record Status Created 1987-12-27
Updated 2021-08-30