Philobiblon (sm)(tm)


Back to Search

Terms: M manid 5114 msed
Results: 11 items
Sort by ID

  MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-71. 1451 [?] - 1500 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392. BITECA manid 2437

  MS: Barcelona: Bones Lletres, 3-III-7. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398. BITECA manid 1530

  MS: Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VI. 1391 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398. BITECA manid 1537

  MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?]. BITECA manid 1934

  MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]. BITECA manid 5146

  MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]. BITECA manid 5145

  MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]. BITECA manid 5115

  MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?. BITECA manid 5114

  MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?. BITECA manid 5113

  MS: Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà, Fragments de mss., carpeta 35. 1450 ca. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]. BITECA manid 1914

  MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4797. 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?]. BITECA manid 2319The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster